Elk jaar worden er wijzigingen aangebracht in de regels en voorschriften van Nederland. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de buitenlanders die in Amsterdam wonen. Ze omvatten; belastingtarieven en werkvergunningen. De veranderingen zullen ook invloed hebben op de goksector. Casino liefhebbers wordt geadviseerd om het beste online casino te kiezen dat is goedgekeurd door de overheid.

De overname van een nieuwe regering

Na 271 dagen kabinetsformatie zal het nieuwe kabinet bekend worden gemaakt, met aan het hoofd de terugkerende premier Mark Rutte. Het kabinet zal op 10 januari worden gepresenteerd aan Koning Willem-Alexander. Traditiegetrouw gaan zij dan op de foto op de trappen van Paleis Noordeinde.

Niet-Nederlanders kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Veranderingen in de Nederlandse financiën en belastingen

Het Nederlandse belastingstelsel zal de volgende aanpassingen ondergaan.

Sinds oktober 2021 geldt voor vergunningen voor kansspelen op afstand een bepaald belastingpercentage, dat kan worden herzien. Het beste online casino valt in de categorie lokaal verleende vergunning.

Best online casino voldoen aan de bestaande regelgeving.

Verlaging van het laagste tarief van de verschuldigde inkomstenbelasting op inkomsten tot €69.398 van 37,1% naar 37,03%

Verhoging van de aftrek voor niet-belastbaar vermogen van €50.000 naar €50.650 per persoon

Vergoeding voor thuiswerken van maximaal 2 euro per dag per werknemer. Deze vergoeding is belastingvrij.

De vergoeding voor woon-werkverkeer, die ook niet belastbaar is, blijft van kracht. Het tarief bedraagt maximaal 0,19 euro per kilometer. De vergoeding is alleen verschuldigd voor de werkelijk op kantoor gewerkte dagen.

Er is een voordeel van de 30%-belastingregeling voor internationals. Na de verlaging stijgt het minimumsalaris tot 39.647 euro. Wie een masterdiploma heeft en jonger is dan 30 jaar, neemt na de vermindering minstens 30.001 euro mee naar huis.

Ondernemers kunnen opgelucht ademhalen, want er zijn wijzigingen in het lage vennootschapsbelastingtarief (VPB) van 15%. Het tarief gaat gelden voor winsten tot € 395.000

Veranderingen op het gebied van inburgering

Gemeenten zijn belast met de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel.  Zij zullen verantwoordelijk zijn voor het inschrijven van nieuwkomers in een Nederlandse taalcursus. Daarnaast zullen zij persoonlijke inburgeringsplannen opstellen.

In de nieuwe wetgeving zijn de taaleisen vastgesteld op B2. Het is echter mogelijk dat dit dit jaar nog niet van kracht wordt.

Salarisdrempels voor immigratie

Werknemers met een sleutelpositie die binnen een onderneming worden overgeplaatst of hoogopgeleide migranten die 30 jaar of ouder zijn; 4.840 euro

Werknemers met een sleutelpositie die binnen de onderneming worden overgeplaatst of hoogopgeleide migranten van 29 jaar of jonger: 3.549 euro

Oriëntatiejaar of lagere salarisdrempel: € 2.543

Als u houder bent van een blauwe kaart: €5.670

De maxima gelden voor het bruto maandsalaris, exclusief 8% vakantietoeslag.

Wijzigingen in sommige werkvergunningen

Sommige soorten werkvergunningen zijn verlengd. De verlenging is van één jaar tot maximaal drie jaar. Indien de duur van de arbeidsovereenkomst korter is dan drie jaar, gelden echter andere regels.

Dit geldt voor de volgende categorieën ingezetenen;

  • Ingezetenen met een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning (GVVA)
  • Houders van een werkvergunning op grond van de verordening inzake internationale handel
  • Houders van een werkvergunning op grond van de verordening voor essentieel startend personeel

Familiezaken

Ouders hebben een reden om te glimlachen met de ingevoerde kinderbijslag.

De kinderbijslag zal worden verhoogd. De verhoging bedraagt gemiddeld 20 euro per kind per jaar.

Ook de uitkeringen uit het kindgebonden budget zullen stijgen. Voor ouders met meer dan één kind bedraagt de verhoging maximaal 70 euro.

De wijzigingen in het maximale uurtarief dat wordt gebruikt voor de berekening van de kinderopvangtoeslag waar ouders recht op hebben voor kosten zoals dagopvang en aanverwante kosten, zijn als volgt;

  • 8,50 euro voor kinderen jonger dan 4 jaar
  • Het tarief is vastgesteld op 7,31 euro voor kinderen op de basisschool

Het wordt nog beter en de toekomst ziet er rooskleurig uit voor ouders en aanstaande ouders. Vanaf 2 augustus 2022 zullen ouders namelijk recht hebben op extra voordelen.

Tijdens het eerste levensjaar van uw kind hebt u recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 50% van het dagloon.

De bestaande zestien weken zwangerschapsverlof voor moeders en zes weken verlof voor hun partner blijven van kracht