We hebben het behoorlijk goed in Nederland. Maar we zijn niet de enige. Er zijn heel wat landen in deze wereld waarin burgers het zeer goed voor elkaar hebben. Het Internationaal Monetair Fonds houdt zorgvuldig bij hoe het zit met de rijkdom van alle landen ter wereld. Vaak wordt hierbij gekeken naar het BBP per hoofd van de bevolking. BBP staat voor het Bruto Binnenlands Product. Zo kun je zien wat elke inwoner van een land ‘waard’ is wanneer je de waarde van de totale economie van een land deelt door het aantal inwoners.

 

Kleine landen zijn rijke landen

Opvallend is het feit dat de landen die de ranglijst van rijkste landen ter wereld aanvoeren, vooral kleine landen zijn. Nederland zelf om te beginnen, staat 14e op de lijst. Neem je onze volledige economie van een jaar en deel je dat door het aantal inwoners, dan kom je op een bedrag van 47.879 euro per inwoner uit. Het bbp dus zoals eerder genoemd. Het maakt ons zelfs het derde rijkste land van de hele Europese Unie. Luxemburg en Ierland weten ons als enige nog voor te blijven.

 

Aanvoerder van de lijst is ook klein

Zoals we al zeiden valt het op dat de rijke landen vaak kleine landen zijn. Nummer één van de lijst is Quatar. Quatar is een behoorlijk klein, maar rijk oliestaatje. Het bbp is hier per hoofd namelijk een whopping 109.000 euro! Maar eigenlijk is het niet zo verwonderlijk dat juist de kleine landen vaak rijke landen zijn. In deze kleine landen wonen namelijk ook relatief weinig mensen. Dat betekent dus dat het geld ook over relatief weinig mensen verdeeld kan worden.

 

Macau

Het zou heel goed kunnen dat je nog nooit van Macau hebt gehoord. Toch is Macau het op één na rijkste land ter wereld. Hoe dat komt maakt onder andere Livecasino.nl duidelijk op hun nieuwspagina. Macau is namelijk op plek twee gekomen dankzij de enorme gokindustrie in het land. Sterker nog: het is de verwachting dat Macau binnen een paar jaar de nummer één positie overneemt van Quatar. Moet je nagaan! Het laat zien dat de landen die geen olie hebben (want waardevoll hulpbronnen zoals olie zijn vaak de reden van rijkdom voor veel landen), slim moeten zijn. Zo kent Nederland net als Luxemburg en Ierland een gunstig vesigingsklimaat voor bedrijven.

 

Geld alleen maakt niet gelukkig

We hebben het tot nu toe vooral over rijkdom gehad. Maar er zijn ook andere ranglijsten wat betreft landen in de wereld, en die richten zich meer op algeheel geluk. Een van de bekendste ranglijsten is Het World Happiness Report dat 156 onderzoekt op basis van enquêtes. Zij nemen zes variabelen mee in hun onderzoek. Dat zijn het inkomen, een gezonde levensverwachting, mate van sociale steun, mate van vrijheid, mate van vertrouwen en de mate van vrijgevigheid. Inkomen is er dus maar een klein onderdeeltje van wanneer je kijkt naar de gelukkigste landen ter wereld.

Oh en Nederland staat hierbij trouwens op plek 6 in 2018. Dus zo slecht hebben we het hier niet!